Garantievoorwaarden

  Autogarantie.nl Instap

  Als een onderdeel van de aandrijving defect gaat, kun je terugvallen op de zekerheid van de Autogarantie.nl Instap. Dit is de meest gekozen garantie voor auto’s met meer dan 150.000 km of ouder dan 8 jaar. 

  Let op, deze voorwaarden zijn van toepassing op alle garanties die zijn afgesloten op of na 1 januari 2022. 

  Garantievoorwaarden

  Wat houdt de garantie in? 

  Deze garantie dekt de belangrijkste onderdelen van de aandrijving van de auto. Zo kun je altijd terugvallen op de zekerheid van de Autogarantie.nl Instap in het geval een onderdeel van de aandrijving defect gaat. Dit is de meest gekozen garantie voor occasions tot 12 jaar en een kilometerstand tot 200.000 km.

  Voordelen van Autogarantie.nl:

  • Je auto mag bij jou in de buurt worden gerepareerd
  • Reparaties die in het buitenland plaatsvinden worden meestal ook vergoed
  • Je kunt nu zelf een Autogarantie.nl Vervolggarantie afsluiten
  • Onze garanties kunnen uitsluitend afgesloten worden door Autogarantie.nl partners, waarmee Autogarantie.nl een overeenkomst heeft

  In onze garantievoorwaarden vertellen we je precies welke onderdelen er onder je garantie vallen, welke rechten je hebt en wat je moet doen om je garantie in stand te houden. Ook lees je wat je moet doen bij een defect en hoe je vervolgens een claim kunt indienen. Bij een geldige claim worden de onderdelen en de arbeidskosten volgens de voorwaarden van de Autogarantie.nl Instap vergoed. Lees de voorwaarden dus goed door!

  Je garantievoorwaarden vind je ook als je inlogt bij Mijn.Autogarantie.nl. Net als het garantiecertificaat. Hierop staan alle noodzakelijke gegevens vermeld. Zo houden we het lekker overzichtelijk.

  Let op, bij onderhoud en reparaties dient het onderhoudsboekje door de garage te worden bijgewerkt. Bewaar alle rekeningen en rapporten die je ontvangt bij een servicebeurt, APK-keuring, pechhulp of garagebezoek. Deze gegevens heeft Autogarantie.nl nodig in het geval van een claim.

  Wie geeft de garantie?

  Autogarantie.nl is de aanbieder van de garantie. Het verkopend autobedrijf sluit de garantie voor je af. Autogarantie.nl voert de garantie uit en handelt je claim(s) af. Indien er sprake is van een geldige claim, betaalt Autogarantie.nl rechtstreeks aan jou of aan de garage uit.

  Wat valt er onder je garantie? 

  1.1. Er geldt een maximum uitkering per garantie van €5.000,- inclusief btw.

  1.2. Je garantie dekt de belangrijkste onderdelen van je auto. De onderdelen waarop je precies garantie hebt, staan in het onderstaande onderdelenoverzicht.

  MOTOR: cilinderblok, cilinderbussen, cilinderkop, drijfstangen, drijfstanglagers, distributieketting3, distributieriem¹, distributietandwielen, distributieketting, hydraulische lifters, inlaatspruitstukken, inwendige lagers, klepgeleiders, kleppen, kleppendeksel, klepveren, krukas, krukaslagers, krukaspoelie, motorsteunen, nokkenas, nokkenaslagers, nokkenasriem¹, nokkenasversteller, nokvolgers, olieaanzuigbuis, oliepomp, oliepompaandrijving, pakkingen/keerringen, riemspanners, starterkrans, stoterwiel, tuimelaaras, turbo/intercooler, uitlaatspruitstukken zuigerpennen en zuigers.
  HANDMATIGE TRANSMISSIE: assen, drukstang/schakelstang, hoofd- en hulpkoppelingcilinder, koppelingskabel, lagers en lagerschalen, pakkingen/keerringen, pedaalunit, selecteerassen, selecteervorken, synchromesh ringen en naven, tandwielen, verlengas.
  AUTOMATISCHE TRANSMISSIE: aandrijfkettingen, afdichtingen, hydraulische regeleenheid, kleppen, kleppenblok, koppelomvormers, lager plus vergrendelingshendel, lagers en lagerschalen, modulair ventiel, olieafdichting ingaande as, oliepomp, rembanden, servo’s, tandwielen, transmissiesteunen.
  KOELSYSTEEM: elektr. controle-eenheden, oliekoeler, temperatuurmeter, thermostaathuis, thermostaat motor, thermostaat, ventilator, viscokoppeling ventilator, waterpomp.
  AANDRIJVING: aandrijfassen, ashoezen², cardanas, differentieel, homokinetische koppelingen, kroon- en pignonwiel .
  4-WIELAANDRIJVING: ashoezen², assen, cardanas, differentieel achteras, differentieel vooras, homokinetische koppelingen, verdeelbak.
  BRANDSTOFSYSTEEM: bobines, brandstofmeter, drukregelaar, ECU, elektromagnetische uitschakeling, elektronische ontsteking, gasklephuis, gloeibougies, injectoren, inspuitpomp, koudstartinjector, luchtstroommeter, opvoerpomp, opwarmregelaar, overtoeren brandstofafsluitklep, regel- en verdeelsysteem, sensoren, tankzendereenheid verstuivers en vacuümpomp.
  EMISSIESYSTEEM: EGR klep, EGR koeler, katalysator, lambda sonde, sensoren en uitlaat (intern defect).
  ELEKTRONICA: dynamo, spanningsregelaar en startmotor (inwendige fout).
  ELEKTRISCHE AANDRIJFLIJN: aandrijfmotoren, ERAD, Reductor (overbrenging).

  1. Dit onderdeel is gedekt, indien deze tijdig is vervangen bij reguliere onderhoudsintervallen volgens aanwijzing van de fabrikant of de Autogarantie.nl Garantievoorwaarden. Reguliere vervanging is niet gedekt.
  2. Vergoeding voor arbeid en onderdelen indien < 100.000 km.
  3. Voor deze componenten geldt een maximale vergoeding van €750,- inclusief btw.

  1.3. Je garantie dekt ook de noodzakelijke diagnose-, onderzoeks- en demontagekosten. Daarnaast krijg je een vergoeding voor het (noodzakelijk) transport van de auto naar de reparateur volgens de voorwaarden van deze garantie.

  1.4. De noodzakelijke diagnosekosten mogen, indien deze verband houden met een gedekt defect, maximaal 15% bedragen van de reparatiefactuur tot een maximum van € 250,- inclusief btw, tenzij er door Autogarantie.nl schriftelijk toestemming is verleend om hiervan af te wijken.

  1.5. Noodzakelijk transport wordt vergoed binnen redelijkheid en tot een maximum van € 175,- inclusief btw per geval. Kosten als gevolg van een niet gedekt defect worden niet door Autogarantie.nl vergoed. Autogarantie.nl biedt geen pechhulp of alarmcentrale.

  Wat valt er niet onder je garantie?

  2.1. Een onderdeel dat niet in het onderdelenoverzicht van je garantie staat, valt niet onder de dekking.

  2.2. Als je zelf (mede) hebt bijgedragen aan het ontstaan van een defect, heb je geen recht op reparatie onder de garantie. Dit kan onder andere het geval zijn indien een defect is ontstaan door overbelasting, nalatigheid, onzorgvuldigheid of bedieningsfouten. Je hoort je te houden aan deze voorwaarden. Wanneer je niet aan de voorwaarden hebt voldaan, vervalt je recht op uitkering.

  2.3. Als een defect ontstaat door onheil van buitenaf of het handelen van derden, heeft dat niets te maken met de kwaliteit van de auto. In dat geval kun je geen aanspraak maken op de garantie.

  2.4. Als een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld voor (het ontstaan van) een defect dien je de schade altijd op deze partij te verhalen. Aanspraken die gedekt zijn door een andere waarborg-, garantie- of coulanceregeling, of gedekt zouden zijn indien deze garantie niet bestond, worden vergoed door de verlener hiervan.

  2.5. Ontwerp- of productiefouten en schades als gevolg ervan vallen buiten de dekking. Deze behoren tot de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

  2.6. In bepaalde gevallen biedt deze garantie geen dekking en dien je je te wenden tot de verkoper van de auto. Dit is in het geval dat een defect:
  - zich binnen de eerste 15 dagen na ingang van de garantie openbaart;
  - tijdens de levering van de auto al in het voertuig aanwezig is.

  2.7. Bovenmatig olieverbruik is veelal een inherente eigenschap van een voertuig en wordt in de regel veroorzaakt door geleidelijke slijtage. Bovenmatig olieverbruik wordt daarom niet aangemerkt als een plotseling ontstaan defect. Het verhelpen van bovenmatig olieverbruik wordt niet vergoed onder deze garantie.

  2.8. Defecten die je hebt opgemerkt of redelijkerwijs had kunnen opmerken, maar waarmee je bent doorgereden, zijn niet gedekt.

  2.9. Auto’s welke voor het eerst te naam zijn gesteld buiten de EU zijn uitgesloten van deze garantie, tenzij er nadrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Autogarantie.nl vóór aanvang van de garantie.

  2.10. De garantie is uitsluitend bedoeld voor het herstel van je voertuig. Je hebt geen recht op enige vergoeding van bijkomende kosten of overige schade die het gevolg kunnen zijn van het defect.

  2.11. Defecten die als gevolg van mechanische of elektronische aanpassingen t.o.v. de fabrieksinstellingen zijn veroorzaakt, vallen niet onder de dekking van deze garantie.

  2.12. Als de kilometerstand, zoals deze zichtbaar is op de kilometerteller van de auto, gewijzigd is en niet overeenkomt met de werkelijk afgelegde kilometers van de auto, vervalt ieder recht op vergoeding onder de voorwaarden van deze garantie.

  2.13. Als een onderdeel normaal functioneert, zal deze niet worden vervangen of gerepareerd. Als er sprake is van een (bij)geluid of veranderende eigenschappen en er geen sprake is van een defect, is dat geen aanleiding voor reparatie.

  2.14. Onderhoudshandelingen en onderhoudsdelen vallen vanzelfsprekend niet onder de garantie.
  - Onderhoudshandelingen zijn alle handelingen ten behoeve van het onderhoud en handelingen waarmee het falen van het voertuig verholpen kan worden, zoals: schoonmaken, smeren, flushen, (af)stellen, resetten of updaten van software, etc.
  - Onder onderhoudsdelen vallen onder andere alle accu’s (inclusief de aandrijf accu’s van een hybride of elektrisch voertuig), alle filters, banden, bougies, voorgeschreven vervanging van distributie- en overige riem(en), koppelingsplaat, koudemiddel, lampjes, remblokken, remschijven, remschoenen, ruitenwisserbladen, smeermiddelen en vloeistoffen. Boven de 100.000 km: draagarmrubbers, gasveren en veerpootlagers, kogelgewrichten, ophanging en ashoezen, stabilisatorstangen.

  Welke beperkingen kent de garantie?

  3.1. Per defect heb je een eigen risico van € 45,-.

  3.2. De garantie is er niet op gericht om je financieel voordeel te geven bij een defect. Dit houdt in dat een eigen bijdrage vereist kan zijn. Het percentage van de kosten van de onderdelen die Autogarantie.nl zal betalen is afhankelijk van de leeftijd en het aantal kilometers dat het voertuig heeft gereden op het moment van het defect. Je ontvangt een vergoeding voor de onderdelen die bij de reparatie worden gebruikt op basis van onderstaande Vergoedingstabel Onderdelen.


  Als je gebruik maakt van een Autogarantie.nl Netwerkgarage worden de arbeidskosten volledig vergoed. In alle andere gevallen worden de arbeidskosten vergoed tot het maximale uurtarief van €86,- inclusief btw.

  3.3. Als er sprake is van een eigen bijdrage dien je de kosten hiervoor te voldoen aan een Autogarantie.nl Netwerkgarage. De medewerkers van de Autogarantie.nl claimafdeling attenderen je op deze kosten voorafgaand aan de reparatie. In het geval je auto getransporteerd dient te worden voor het uitvoeren van een reparatie, zal Autogarantie.nl de volledige factuur betalen aan de reparerende garage en ontvang je een factuur voor alle kosten die niet binnen de dekking van de garantie op je auto vallen.

  3.4. Defecten die verband houden met de distributieset (distributieketting, -spanners en -geleiders) worden tot een maximum van € 750,- incl. btw vergoed.

  Waar is mijn garantie geldig?  

  4.1. In alle landen op onderstaande lijst heb je garantie en heb je recht op reparatie van een gedekt defect. De kosten voor de reparatie in het buitenland mogen niet hoger zijn dan de marktconforme kosten in Nederland.

  - Nederland
  - De volgende landen, mits je jouw auto minder dan 60 dagen per jaar (alternatief of cumulatief) daar gebruikt: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

  Wat zijn mijn verplichtingen?   

  5.1. Belangrijk! Lees nadrukkelijk het instructieboekje van de auto en voer deze instructies uit. Mocht blijken dat de auto, tijdens het bezit van de huidige eigenaar, niet aantoonbaar volgens de fabrieksvoorschriften is onderhouden, vervalt het recht op garantie.

  5.2. Bewaar alle bewijzen van onderhoud en reparatie. Deze moet je altijd kunnen overleggen bij een claim. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Als de onderhoudshistorie (deels) onbekend is of uit deze historie blijkt dat er onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden, dien je onmiddellijk onderhoud uit te laten voeren.

  Wanneer begint en eindigt mijn garantie?   

  6.1. Je garantie is geldig gedurende 6 maanden of 15.000 kilometer (welke als eerste wordt bereikt), tenzij nadrukkelijk anders vermeld op je garantiecertificaat. De garantie begint en eindigt op de data die op je garantiecertificaat staan. De garantie eindigt ook indien het maximum aantal kilometers vermeld op je garantiecertificaat overschreden wordt, ook als dit gebeurt binnen de garantieperiode.

  Wat moet ik doen als ik een defect ervaar?  

  7.1. Claims kun je heel gemakkelijk indienen via je eigen Mijn.Autogarantie.nl account. Belangrijk! Om je snel en goed van dienst te kunnen zijn moet de reparatie eerst door Autogarantie.nl beoordeeld en goedgekeurd worden, voordat de auto gerepareerd wordt.

  7.2. Zodra je een (beginnend) defect opmerkt, vragen wij je om dit meteen te melden. Melden kan via je eigen Mijn.Autogarantie.nl account. Je dient je claim binnen 5 dagen na constatering te melden. Een te late melding kan gevolgen hebben voor de dekking.

  7.3. Je dient deze claimprocedure nauwgezet te volgen. Doe je dat niet, dan kan de geldigheid van je claim en de noodzaak tot reparatie niet worden vastgesteld. Het oordeel van je garagist geldt niet als bewijs van een gedekt defect. Wij vergoeden de reparatie uitsluitend indien je expliciet toestemming van ons (lees: Autogarantie.nl) hebt ontvangen.

  7.4. Er mag pas begonnen worden met de reparatie nadat Autogarantie.nl een prijsakkoord heeft afgegeven, met bijbehorend autorisatienummer.

  7.5. De medewerkers van de claimafdeling van Autogarantie.nl zullen je een garage adviseren, een zogenaamde Autogarantie.nl Netwerkgarage. De garage zoekt de aard en oorzaak van het defect en controleert samen met de claimmedewerker van Autogarantie.nl of het defect gedekt is onder de garantie.

  7.6. Autogarantie.nl Netwerkgarages werken volgens de Autogarantie.nl claimprocedure. Let op, je dient op de hoogte te zijn van de volgende zaken als je ervoor kiest om niet naar een Autogarantie.nl Netwerkgarage te gaan:

  • Als je kiest voor een Autogarantie.nl Netwerkgarage worden de arbeidskosten volledig vergoed. Als je kiest voor een garage die geen Autogarantie.nl Netwerkgarage is, geldt er een maximale vergoeding van €86,- inclusief btw per uur.
  • Alle kosten die hoger uitvallen dan de kosten bij een Autogarantie.nl Netwerkgarage worden niet vergoed. Dit geldt onder andere voor de arbeidskosten, kosten voor de onderdelen die bij een reparatie worden gebruikt en alle overige kosten.
  • Autogarantie.nl Netwerkgarages zijn op de hoogte van de claimprocedure. Als je kiest voor een garage die geen Autogarantie.nl Netwerkgarage is, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het volgen van de Autogarantie.nl claimprocedure en het juist en tijdig aanleveren van de benodigde gegevens.
  • Autogarantie.nl Netwerkgarages factureren rechtstreeks aan Autogarantie.nl. Als je kiest voor een garage die geen Autogarantie.nl Netwerkgarage is, dien je zelf de gehele reparatiefactuur voor te schieten. De reparatiefactuur kun je achteraf declareren bij Autogarantie.nl. Let op de juiste tenaamstelling van de reparatiefactuur. De kosten worden niet vergoed indien de reparatiefactuur niet op naam van Autotrust B.V. staat.
  • Een contra-diagnose bij een Autogarantie.nl Netwerkgarage is noodzakelijk in het geval de diagnose van de garage van je keus niet direct wordt overgenomen door Autogarantie.nl. De kosten voor de diagnose van de garage van je keus worden in dat geval niet vergoed.

  7.7. Autogarantie.nl kan alleen een prijsakkoord geven indien de reparateur een offerte afgeeft en deze aan Autogarantie.nl wordt overlegd. Deze offerte behoort een gedetailleerde begroting te bevatten waarbij onderdelen en arbeid (op basis van een uurtarief) afzonderlijk staan gespecificeerd. De offerte dient altijd als basis voor de uitkering.

  7.8. Als je de garage toch toestemming geeft te starten met de reparatie zonder een autorisatie te hebben verkregen, heb je geen recht meer op een vergoeding.

  7.9. Na het melden van een claim moet binnen 30 dagen een diagnose en offerte voor reparatie aan Autogarantie.nl worden voorgelegd. Na deze termijn is de oorzaak van het defect en eventuele gevolgschade niet goed te beoordelen. Mocht er na deze termijn geen diagnose en offerte door Autogarantie.nl ontvangen zijn, vervalt een openstaande claimmelding mits anders overeengekomen met Autogarantie.nl. Als een prijsakkoord is afgegeven en het defect is gerepareerd, dien jij of de garage, de originele reparatiefactuur binnen 30 dagen na de reparatie te mailen naar claims@autogarantie.nl, anders vervalt het recht op vergoeding.

  7.10. Voor schade ontstaan door derden is Autogarantie.nl nimmer aansprakelijk. Autogarantie.nl heeft altijd het recht zelf een reparateur aan te wijzen om de reparatie uit te laten voeren indien:

  a) Autogarantie.nl daarmee een substantiële besparing weet te bereiken op de reparatienota of
  b) Autogarantie.nl van mening is dat daarmee de kwaliteit van de reparatie beter kan worden gewaarborgd.

  7.11. Als after-market, ruil- of revisieonderdelen voorhanden zijn, mogen deze voor de reparatie gebruikt worden. Autogarantie.nl heeft het recht het transport van het voertuig namens jou te regelen en te laten verzorgen door derden.

  7.12. Als je naar de mening van Autogarantie.nl niet of onvoldoende meewerkt aan de reparatie van het voertuig en/of het voertuig niet voor reparatie, diagnose of expertise, dan wel het daarmee verband houdend transport beschikbaar stelt, vervalt ieder recht op reparatie onder deze garantie.

  7.13. Autogarantie.nl heeft het recht om een onafhankelijke expert opdracht te geven om jouw voertuig te inspecteren voordat de claim geaccepteerd wordt. Autogarantie.nl is nooit verantwoordelijk voor schade ontstaan uit mogelijke vertragingen.

  Overig  

  8.1. Alle informatie die van invloed zou kunnen zijn op het besluit van Autogarantie.nl om jouw auto voor garantie te accepteren of te blijven accepteren, dien je direct en zonder terughoudendheid met ons te delen. Als wij van mening zijn dat je verzuimd hebt om relevante informatie met betrekking tot je auto aan ons kenbaar te maken, kan Autogarantie.nl de garantie mogelijk opzeggen, dan wel kan dit mogelijk gevolgen hebben voor jouw dekking.

  8.2. De garantie op je voertuig wordt beëindigd indien deze wordt of is gebruikt voor wedstrijddoeleinden zoals rally’s, racen, tijdproeven of rijden op een circuit. Dit geldt ook voor auto’s die gebruikt worden voor (ver)huur, als taxi, door een rijschool of commerciële doeleinden zoals verzending of bezorging. De garantie wordt ook beëindigd indien een auto actief gebruikt wordt voor het rijden buiten verharde wegen (Off Road) en bij overbelasting door rijden in het grensbereik. Als blijkt dat jouw voertuig total-loss is geweest, wordt de garantie ook beëindigd en biedt geen dekking.

  8.3. Wij accepteren geen voertuigen waarvan de software en/of hardware is aangepast met als doel het verhogen van het motorvermogen. Wij behouden ons het recht om de garantie te annuleren in het geval een garantie op een dergelijk voertuig is afgesloten. Het reeds betaalde bedrag voor de garantie wordt pro-rata gerestitueerd aan het verkopend autobedrijf, mits er gedurende de garantieperiode geen kosten zijn gemaakt.

  8.4. In verband met de (wettelijk bepaalde) controle van de aanvrager behoudt Autogarantie.nl zich het recht voor om tot uiterlijk 7 werkdagen na afsluiten de garantie eenzijdig, zonder opgave van reden, te beëindigen (acceptatievoorbehoud).

  8.5. Op elke garantie die de verkoper van de auto bij ons afsluit, is het Nederlands recht van toepassing.

  8.6. Met het aankopen van een auto met één van onze garanties, gaat koper akkoord met de Autogarantie.nl garantiebepalingen. De geldigheid van de garantieaanspraak of claim staat altijd ter beoordeling van Autogarantie.nl. Door een garantie van Autogarantie.nl worden de wettelijke rechten die de koper heeft ten opzichte van de verkoper van de auto onverlet gelaten.

  8.7. Als koper van een auto ben je begunstigde van de garantie die de verkoper voor jou heeft afgesloten. Alle rechten welke door jou ontleend kunnen worden aan onze garantie vervallen indien:

  - er geen (volledige) betaling ten behoeve van de garantie aan Autogarantie.nl heeft plaatsgevonden;
  - de garantie niet op de juiste manier is aangevraagd;
  - de garantiedekking door Autogarantie.nl is afgewezen;
  - er sprake is van verhulde of niet gemelde defecten aan het voertuig waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat de verkoper, dan wel de koper daarvan op de hoogte was of had kunnen zijn.
  In deze gevallen is de verkoper van de auto zelf aansprakelijk.

  8.8. Er wordt alleen dekking verleend voor defecten die ontstaan zijn tijdens de looptijd van de garantie.

  8.9. Als een medewerker van Autogarantie.nl in ernstige mate onheus, beledigend of bedreigend wordt bejegend kan de directie besluiten de garantie te beëindigen.

  8.10. Als fraude vastgesteld wordt nemen wij de volgende maatregelen:

  - wij zetten je garantie stop;
  - wij keren eventuele schade niet uit;
  - wij noteren het voorval in een intern register;
  - wij laten je de gemaakte kosten voor schadebehandeling terugbetalen;
  - wij kunnen eventueel aangifte doen bij de politie;

  8.11. Heb je een klacht over Autogarantie.nl of één van onze medewerkers? Je kunt onze interne klachtenprocedure vinden op www.autogarantie.nl

  8.12. Wij behandelen alle persoonlijke informatie die jij ons geeft, in overeenkomst met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gebruiken wij:

  - om een contract met je te kunnen sluiten;
  - om dat contract te kunnen onderhouden;
  - om fraude te kunnen bestrijden;
  - om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  - om je op de hoogte te houden van onze producten en diensten;
  - om onze producten en diensten te verbeteren en beter aan te laten sluiten op jouw behoeften.

  Wij kunnen je persoonsgegevens voor deze doelen ook verstrekken aan andere rechtspersonen die deel uitmaken van Autogarantie.nl.

  8.13. Wij kunnen telefoongesprekken opnemen:
  - ter verificatie van en ter onderzoek naar opdrachten en transacties;
  - voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen;
  - om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. Je hebt bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of een letterlijke weergave van het gesprek te ontvangen.

  8.14. Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de uitvoering van de overeenkomst met jou. Bijvoorbeeld een expertisebureau. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Met deze partijen maken wij afspraken over de omgang met jouw gegevens zodat jouw privacy gewaarborgd blijft.

   

  Definities

  Met de volgende termen wordt bedoeld:

  Autogarantie.nl Instap: dekt bijna alle delen van de motor, de transmissie, de aandrijving, het koelsysteem, het emissiesysteem.
  Garantiecertificaat: het certificaat van je garantie. Je kunt het garantiecertificaat vinden in je Mijn.Autogarantie.nl account.
  Arbeidskosten: kosten voor het verrichten van arbeid met betrekking tot het vervangen of repareren van een onder de garantie gedekt defect.
  Mechanische, elektronische onderdelen: alle bewegende, mechanische en elektrische of elektronische onderdelen die een functie hebben bij het rijden, aandrijven, remmen en besturen van de auto, zonder inbegrip van de onderdelen welke als uitzondering in deze voorwaarden worden genoemd.
  Defect: het gedurende de looptijd van de garantie plotseling en onverwacht falen van een auto-onderdeel, ontstaan door een blijvend mechanisch, elektrisch of elektronisch defect. Er is sprake van een defect indien het onderdeel niet meer functioneert en reparatie of vervanging nodig heeft om de auto weer naar behoren te laten functioneren. Er is alleen sprake van een defect indien er sprake is van ‘eigen falen’, wat inhoudt dat het defect niet is veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals water, impact, trilling, vuil, corrosie, temperatuur, slijtage, bedienings- en gebruikersfouten en de vorming van koolaanslag (inclusief verbrande of verkoolde kleppen en verwijderen van koolaanslag).
  Geldige claim: een aanspraak op de garantie waarbij de aard, omstandigheid en oorzaak van het defect gedekt is volgens deze voorwaarden.
  Transport: kosten voor het transporteren van de auto naar de dichtstbijzijnde Autogarantie.nl Netwerkgarage als gevolg van een onder de garantie gedekt defect.
  Diagnose: kosten voor het opsporen en vaststellen van een onder de garantie gedekt defect, mede inbegrepen testen en demonteren.
  Autogarantie.nl is een handelsnaam van Autotrust B.V..
  Autogarantie.nl Netwerkgarage: een garage of specialistische reparateur die deel uitmaakt van een netwerk van geselecteerde garages, welke voor Autogarantie.nl reparaties mogen uitvoeren.
  Fraude: het opzettelijk misleiden van Autogarantie.nl voorafgaand of tijdens de overeenkomst, met als doel het behalen van een (financieel) voordeel.

  Let op! Onderstaande voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in het geval je een Accugarantie hebt afgesloten.

  1.1. Aandrijfaccupakket:

  1.1.1. In het geval van falen of ernstige degeneratie heeft u recht op reparatie en indien noodzakelijk vervanging van het aandrijfaccupakket.
  1.1.2. Met het falen van het accupakket wordt bedoeld dat het accupakket niet meer gebruikt kan worden waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
  1.1.3. Er geldt een maximum uitkering per claim en per garantie van € 10.000,- inclusief btw.
  1.1.4. Er is sprake van ernstige degeneratie wanneer de aandrijfaccucapaciteit (State Of Health) 69% of lager is.
  1.1.5. De aandrijfaccucapaciteit (State of Health) dient te worden vastgesteld door een door Autotrust geautoriseerde partner en meetmethode.

  1.2. Bijzondere bepalingen schade accupakket

  1.2.1. Aandrijfaccu’s worden gerepareerd of indien nodig vervangen, waarna de capaciteit ervan minimaal 80% is.
  1.2.2. Door leverings- en capaciteitsbeperkingen bij toeleveranciers en reparateurs kan een reparatie in geval van accuschade langer duren dan bij vergelijkbare mechanische schade. Autotrust verplicht zich in te spannen om het defect binnen de kortst mogelijke tijd te verhelpen, voor zover dit niet tot extra (reparatie) kosten leidt. Schade als gevolg van het niet kunnen beschikken over het voertuig wegens een (langdurige) wacht- of reparatietijd, valt niet onder de dekking van deze garantie.
  1.2.3. Serieschades zijn uitgesloten van deze garantie.

  Autogarantie.nl

  Kom je er zelf niet helemaal uit? Voor vragen kun je bij ons terecht via onderstaand e-mailadres:
  info@autogarantie.nl 

  De makkelijkste manier naar onbezorgd rijplezier. 

  V2 - 2022.1